جمعه, ۸ مهر , ۱۴۰۱ Friday, 30 September , 2022
تفاهمنامه ترانزیت | اقتصاددان
تفاهمنامه ترانزیت گمرکی بین ایران آذربایجان و روسیه 03 شهریور 1401

تفاهمنامه ترانزیت گمرکی بین ایران آذربایجان و روسیه

یادداشت تفاهم سه جانبه در زمینه تسهیل ترانزیت میان روسای گمرکات ایران ، روسیه و آذربایجان امضا شد