پنج شنبه, ۲۷ خرداد , ۱۴۰۰ Thursday, 17 June , 2021
تغییر ریل اقتصادی | اقتصاددان
انتظارات از رئیس جمهور آینده ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۰
علی طالقانی نژاد

انتظارات از رئیس جمهور آینده

  برغم در آمد سرشار نفتی ورشد سرمایه گذاری های علمی ،آموزشی در چند دهه گذشته لیکن در زمینه اقتصادی دستاورد قابل دفاع واستنادی نداشته ایم. قریب به ده میلیون نیروی بیکار، بیش از چند دهه تورم شتابان ، نرخ بسیار پایین سر مایه گذاری وبهره وری ، شاخص سه برابری فلاکت ایران نسبت به […]