پنج شنبه, ۲۳ اردیبهشت , ۱۴۰۰ Thursday, 13 May , 2021
تعریف نخبه | اقتصاددان
تعریف نخبه از نگاه خسرو نصیرزاده ۰۴ اردیبهشت ۱۴۰۰

تعریف نخبه از نگاه خسرو نصیرزاده

در ابتدا این سوال مطرح می‌شود که به چه کسی نخبه گفته می‌شود که در فرهنگ لغت معین به شخص "برگزیده" نخبه گفته می‌شود.