پنج شنبه, ۳۰ دی , ۱۴۰۰ Thursday, 20 January , 2022
تست هوش | اقتصاددان
تست هوش هردمبیلی! 02 آذر 1399

تست هوش هردمبیلی!

قصّه های شهر هرت .   روزی اعلی حضرت هردمبیل در جمع گروهی از درباریان با شارل شرلی مستشار فرنگی گفتگو می کرد. در بین گفتگو ،هردمبیل از شرلی پرسید: علّت این که فرنگی ها این قدر پیشرفت کرده اند و ما عقب مانده ایم چیست؟ شرلی برای این که توجیهی برای مفت خوری های […]