دوشنبه, ۲۹ شهریور , ۱۴۰۰ Monday, 20 September , 2021
تحولات دیجیتالی | اقتصاددان
۵ گرایش اصلی ساخت و ساز با تحولات دیجیتالی ۰۹ شهریور ۱۴۰۰

۵ گرایش اصلی ساخت و ساز با تحولات دیجیتالی

 سلامت روان کارگران و استانداردسازی در کانون توجه با وجود اینکه، ساخت و ساز هنوز با هزینه و زمان زیاد تحویل، فشار بیش از حد بر روی مدیران و فرهنگ انتقادهای قوی مواجه است، اما به طور فعال تحول دیجیتالی را ایجاد کرده است. «ساختمان سازی» به لحاظ برخورداری از ارزش یکی از بزرگترین صنایع جهان در نظر […]