پنج شنبه, ۲۷ خرداد , ۱۴۰۰ Thursday, 17 June , 2021
تحولات بین المللی آینده | اقتصاددان
افت بی سابقه قیمت نفت و روابط بین المللی آینده جهان ۱۳ شهریور ۱۳۹۹

افت بی سابقه قیمت نفت و روابط بین المللی آینده جهان

افت بی سابقه قیمت نفت هر چند اطمینان دارم موقتی خواهد بود ولی خبر از تغییرات بسیار مهم و ملموسی در روابط بین المللی آینده و جهان پس از کرونا میدهد. سیاستهای جهانی گاهی چنان پیچیده اند که افکار عمومی کشورها و حتی بسیاری از سیاستمداران سنتی و اکادمیک را به اشتباه می اندازند. در […]