یکشنبه, ۶ آذر , ۱۴۰۱ Sunday, 27 November , 2022
تامین مالی تروریسم بانکی | اقتصاددان
رویکرد مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم 16 تیر 1401
مهرداد حاجی زاده فلاح، مدرس علوم بانکی دانشگاه

رویکرد مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم

یکی از عناصر کلیدی سیستم های AML/CFT، الزام مؤسسات مالی و سایر مشاغل غیرمالی تعیین‌شده (DNFBP) برای گزارش تراکنش‌هایی است که به نظرشان مشکوک به مرتبط بودن با فعالیت‌های جنایی یا تروریستی است. به دلیل محرمانه بودن به طور سنتی به تراکنش‌های مالی و از آنجا که نهادهای گزارش‌دهنده همیشه ابزاری برای اثبات سوء ظن خود ندارند، گزارش مستقیم آن به مقامات مسئول اجرای قوانین کیفری دشوار است. بنابراین لازم است دولت ها یک آژانس تخصصی به نام واحد اطلاعات مالی (FIU) ایجاد کنند که بر پردازش اطلاعات مالی که ممکن است با فعالیت های جنایی یا تروریستی مرتبط باشد، متمرکز باشد.