جمعه, ۲۶ شهریور , ۱۴۰۰ Friday, 17 September , 2021
تئوری بازی‌ها | اقتصاددان
بازدارندگی موضوعی مهم در سیاستگذاری خارجی کشورها ۱۵ شهریور ۱۴۰۰
مهدی رباطی

بازدارندگی موضوعی مهم در سیاستگذاری خارجی کشورها

بازدارندگی موضوعی مهم در سیاستگذاری خارجی کشورهاست همچنین در طراحی تعادل‌ها در تئوری بازی‌ها فاکتور بسیار مهمی است. ‎ به‌عبارتی یک کنش‌گر در صحنه‌هایی که با تقابل همراه است باید به ابزارها و روش‌هایی مجهز باشد که بدون هزینه بالا جلوی تقابل را بگیرد، سه تصویر بالا گویای واقعیت بسیار مهمی است. ایران و کره […]