سه شنبه, ۱۲ اسفند , ۱۳۹۹ Tuesday, 2 March , 2021
بیماری ایرانی | اقتصاددان
فریاد بی فایده اتاق بازرگانی برای حذف ارز فسادزا ۲۲ مهر ۱۳۹۹

فریاد بی فایده اتاق بازرگانی برای حذف ارز فسادزا

بیماری ایرانی جایگزین بیماری هلندی کلاهی، عضو اتاق بازرگانی تهران با تاکید بر اینکه روزی خواهد رسید که کارشناسان به جای بیماری هلندی از بیماری ایرانی صحبت خواهند کرد، گفت: در موضوع نرخ ارز بیش از ۱۰۰ بار به دولت متذکر شدیم که دلار ۴۲۰۰ تومانی فسادآور است و آنرا حذف کند. وضعیت نه چندان […]