یکشنبه, ۱۹ مرداد , ۱۳۹۹ Sunday, 9 August , 2020
بونپ
توصیه های ده گانه “برنامه محیط زیست سازمان ملل(یونپ)به شهروندان جهان ۰۸ مرداد ۱۳۹۸

توصیه های ده گانه “برنامه محیط زیست سازمان ملل(یونپ)به شهروندان جهان

” یونپ” معتقد است هر کدام از هفت میلیاردوسیصد میلیون نفر شهروند ساکن زمین می تواند گام های موثری برای حفاظت از آن بردارد. ۱- “هر نفر یک روز در هفته از رژیم غذایی گیاهی استفاده کرده و گوشت نخورد”. با رعایت این توصیه ، پس از یک سال، میزان “کاهش تولید گازهای گلخانه ای” […]