سه شنبه, ۱۲ مهر , ۱۴۰۱ Tuesday, 4 October , 2022
بهنام ابراهیم زاده | اقتصاددان
جانباختن سه کودک کار در بیست روز 31 مرداد 1401
نوشته بهنام ابراهیم زاده فعال حوزه حقوق کودکان کاروخیابان

جانباختن سه کودک کار در بیست روز

روزی نیست اخبار نگران کننده و شوک اوری از وضع کودکان و بویژه کودکان کار این قربانیان سرمایه داری وحشی حاکم در ایران دریافت نکنیم. بنا خبرهای منتشر شده طی بیست روز اول مرداد حداقل سه کودک کار جان باختند و این هشدار دهنده است. این خبر نشانی از ابعاد جنایت و توحش سرمایه داری […]