پنج شنبه, ۷ بهمن , ۱۴۰۰ Thursday, 27 January , 2022
بزرگترین خودروساز ژاپنی | اقتصاددان
بزرگترین خودروساز ژاپنی چگونه شکل گرفت؟ 08 آبان 1399

بزرگترین خودروساز ژاپنی چگونه شکل گرفت؟

تاریخ نگاران بر این باورند دلیل مو فقیت تویوتا در سرمایه گذاریهای اصولی و توجه به نیاز بازار مصرف است. سرمایه گذاری در ساخت کارخانه های تازه که به این شرکت امکان داد در زمانیکه تقاضا رشد کرد، تولید را متناسب با آن افزایش دهد و سهم خود را در بازار بیشتر کند.هنوزهم تویوتا یکی […]