پنج شنبه, ۲۳ اردیبهشت , ۱۴۰۰ Thursday, 13 May , 2021
بزرگترین انتخابات اقتصادی کشور | اقتصاددان
اولین تجربه ملی در بزرگترین انتخابات اقتصادی ۲۴ فروردین ۱۴۰۰
دکتر عباس کریم زاده عضو شورای سردبیری اقتصاددان

اولین تجربه ملی در بزرگترین انتخابات اقتصادی

اولین تجربه ملی در بزرگترین انتخابات اقتصادی کشور طرح سهام عدالت به دنبال شعارهای گسترش عدالت، کاهش فاصله طبقاتی و سرعت بخشیدن به فرآیند خصوصی‌سازی مطرح شد و قرار بود در این طرح به جای یارانه نقدی،  سرمایه در اختیار مردم قرار گیرد. در فاز اول طرح افراد وگروههای معدود تحت پوشش درآمدند و به […]