چهارشنبه, ۱۳ اسفند , ۱۳۹۹ Wednesday, 3 March , 2021
برنامه های توسعه | اقتصاددان
محیط زیست ، چشم انداز و برنامه های توسعه ۰۵ اسفند ۱۳۹۹

محیط زیست ، چشم انداز و برنامه های توسعه

محیط زیست ، چشم انداز و برنامه های توسعه با رویکرد تغییر اقلیم و تاب آوری (ملی و تعاملات بین المللی )       ع