سه شنبه, ۳۰ شهریور , ۱۴۰۰ Tuesday, 21 September , 2021
بدون لباس روحانیت | اقتصاددان
آیا وزراء ناز کشیدن را آموخته اند؟ ۰۷ شهریور ۱۴۰۰

آیا وزراء ناز کشیدن را آموخته اند؟

این نوشته را امروز از یک عالم فرزانه روحانی (بدون لباس روحانیت )دریافت کردم