سه شنبه, ۲۸ اردیبهشت , ۱۴۰۰ Tuesday, 18 May , 2021
بانک دولت | اقتصاددان
بانک مرکزی ، بانک حاکمیت یا بانک دولت! ۰۳ اردیبهشت ۱۴۰۰
ناصر کاظمی

بانک مرکزی ، بانک حاکمیت یا بانک دولت!

سلام و ارادت و ادب محضر اساتید و همکاران اقتصاد اسلامی بدون مقدمه به عرض میرسانم؛ یک -بر اساس تحقیق و مطالعه ای که حقیر در زمینه پول و بانک اسلامی و جایگاه بانک مرکزی انجام دادم ، عزل و نصب رئیس کل بانک مرکزی در اغلب کشورهای پیشرفته ، به ترتیب اولویت ابتدا اولین […]