پنج شنبه, ۲۳ اردیبهشت , ۱۴۰۰ Thursday, 13 May , 2021
بانوان، امور شهری، سارا هاشم پور رستمی، لالی، انتخابات شوراها | اقتصاددان
حضور بانوان در امور شهری؛ فرصت یا تهدید؟ ۲۹ فروردین ۱۴۰۰

حضور بانوان در امور شهری؛ فرصت یا تهدید؟

سارا هاشم پور رستمی این که بعضی احزاب یا گروههای سیاسی، حضور بانوان را تهدید و گروهی دیگر بر این معتقدند که به بانوان نیز فرصت حضور در این عرصه ها را بدهیم، امری دور از انتظار نبوده و نیست. چه بسا ما مشاورین رییس جمهور، فرمانداران و مسئولین زن نیز داشتیم و داریم که […]