دوشنبه, ۲۶ اردیبهشت , ۱۴۰۱ Monday, 16 May , 2022
بازده اقتصادی | اقتصاددان
امنیت غذایی چه شاخص هایی دارد؟ 07 آذر 1398

امنیت غذایی چه شاخص هایی دارد؟

دستیابی به توسعه پایدارنیازمند برنامه ریزی در جهت تحقق شاخص­های آن است. یکی از شاخص های مهم توسعه پایدار، امنیت غذایی برای همگان است.  حصول به امنیت غذایی برای همگان، یعنی پایان دادن به گرسنگی و تامین غذاست که سازمان‌های بین‌المللی، توصیه‌ها و کشورهای جهان، برنامه‌های متنوعی برای دستیابی به این هدف دارند. در سال‌های […]