پنج شنبه, ۷ بهمن , ۱۴۰۰ Thursday, 27 January , 2022
بار مالی | اقتصاددان
کشور را گران اداره می‌کنیم 10 آبان 1399

کشور را گران اداره می‌کنیم

فضای کسب و کار، ایرانیها را خریدار خانه‌های ترکیه کرد/ نمایندگان با تغییر عنوان، بار مالی تحمیل بودجه می‌کنند پازوکی، کارشناس برنامه و بودجه و اقتصاددان بر این باور است که بودجه سهم کوچک تری در تحقق رشد اقتصادی مورد نیاز کشور دارد و عامل اصلی تحقق رشد اقتصادی کشور، سرمایه گذاری بخش خصوصی است. […]