پنج شنبه, ۶ آذر , ۱۳۹۹ Thursday, 26 November , 2020
ایدئولوژی
ایدئولوژی عدم تعامل اقتصاد را بی ثبات می کند ۰۱ آذر ۱۳۹۹

ایدئولوژی عدم تعامل اقتصاد را بی ثبات می کند

در پایانِ یک سمینارِ مجازی اخیرِ مجمع جهانی اقتصاد (داوس) پیرامونِ فن آوریهای جدید در اقتصاد بین الملل، به وضوح روشن بود که منطقِ یک ایدئولوژی دیگر منسوخ شده است.   کدام ایدئولوژی؟ ایدئولوژی عدمِ یادگیری از/ عدمِ همکاری با منظومۀ جهانی.   این ایدئولوژی که با قرائتهای مختلف از مبارزه با امپریالیسم از اواخر […]