جمعه, ۴ مهر , ۱۳۹۹ Friday, 25 September , 2020
ایالات متحده امریکا
سی ذهنیتِ غیرواقعی در دیپلماسی ۰۶ شهریور ۱۳۹۹
بایدهای سیاست خارجی فعلی جهان را درک کنیم

سی ذهنیتِ غیرواقعی در دیپلماسی

محمود سریع القلم در یادداشتی به ۳۰ واقعیت امروز روابط بین الملل، دیپلماسی و سیاست خارجی پرداخته و اظهار نظر کرده است که باید با این شرایط تحولات جهانی را مطالعه و درک کرد.