شنبه, ۵ مهر , ۱۳۹۹ Saturday, 26 September , 2020
اوراق
انتشار ۹۲هزار میلیارد تومان انواع اوراق ۰۴ مهر ۱۳۹۹

انتشار ۹۲هزار میلیارد تومان انواع اوراق

تاکنون حدود ۹۲هزار میلیارد تومان اوراق اعم از مرابحه عام دولتی و اسناد خزانه در قالب حراج های نقدی و غیر نقدی منتشر شده است.

تطبیق دستورالعمل پیشنهادی انتشار اوراق خرید دین کالایی با موازین فقهی ۰۴ آذر ۱۳۹۸
کمیته فقهی سازمان بورس بررسی کرد؛

تطبیق دستورالعمل پیشنهادی انتشار اوراق خرید دین کالایی با موازین فقهی

دبیر کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار، از اتمام بررسی دستورالعمل پیشنهادی انتشار اوراق خرید دین کالایی و تطبیق آن با موازین فقهی در جلسه اخیر این کمیته خبر داد .