چهارشنبه, ۸ بهمن , ۱۳۹۹ Wednesday, 27 January , 2021
اهم مشکلات داخلی
مدیریت جهانی و چالش های داخلی و خارجی ایران ۲۶ خرداد ۱۳۹۹

مدیریت جهانی و چالش های داخلی و خارجی ایران

هر گروهی بتواند اوضاع فرهنگی و اقتصادی ایران را سر وسامان دهد ، خواهد توانست جهان را مدیریت نماید.