شنبه, ۲۹ شهریور , ۱۳۹۹ Saturday, 19 September , 2020
اهم مشکلات خارجی
مدیریت جهانی و چالش های داخلی و خارجی ایران ۲۶ خرداد ۱۳۹۹

مدیریت جهانی و چالش های داخلی و خارجی ایران

هر گروهی بتواند اوضاع فرهنگی و اقتصادی ایران را سر وسامان دهد ، خواهد توانست جهان را مدیریت نماید.