پنج شنبه, ۱۰ مهر , ۱۳۹۹ Thursday, 1 October , 2020
انقلاب مشروطه
تداوم عرضه اولیه شرکت‌ها در بورس ۱۵ مرداد ۱۳۹۹
هفته آینده در اقتصاد شاهد گشایشی خواهیم بود

تداوم عرضه اولیه شرکت‌ها در بورس

رئیس جمهور با بیان اینکه هر سه قوه مجریه، مقننه و قضائیه در کنار هم و با یاری یکدیگر در حال تلاش برای رفع مشکلات کشور هستند، تصریح کرد: ما قادریم تحریم دشمنان را بشکنیم به شرط اینکه اول تحریف واقعیات را بشکنیم چرا که اگر تحریف شکسته نشود، قضاوت های ناصحیح رواج می یابد و با مایوس شدن مردم، شادابی آنان گرفته شود و در نتیجه ما در پیشبرد اهدافمان موفق نمی شویم.