دوشنبه, ۳۱ شهریور , ۱۳۹۹ Monday, 21 September , 2020
انفجار کم سابقه بیروت
هیروشیمای معیشت ۱۶ مرداد ۱۳۹۹

هیروشیمای معیشت

اقتصاددان : انفجار کم سابقه بیروت کاملا مشکوک است و با رفتارهای امریکایی اسراییلی سال‌های اخیر هماهنگی و سنخیت دارد. با این فرض حکایت انفجار بندر اقتصادی بیروت از دو منظر مهم جای تامل دارد. از زاویه‌ای جایگزینی جنگ اقتصادی به جای جنگ نظامی و طرف دیگر راهبرد تهدید معیشتی به جای استفاده از بمب […]