جمعه, ۱ بهمن , ۱۴۰۰ Friday, 21 January , 2022
انسان های موفق | اقتصاددان
۵ ویژگی انسان های بزرگ متوسط وکوچک 03 آذر 1399

۵ ویژگی انسان های بزرگ متوسط وکوچک

انسانهای بزرگ : درباره عقاید حرف می زنند انسانهای متوسط : درباره وقایع حرف می زنند انسانهای کوچک : پشت سر دیگران حرف می زنند