سه شنبه, ۳۰ شهریور , ۱۴۰۰ Tuesday, 21 September , 2021
انرژی تجدیدپذیر، برق، ترکیه، سید جلال ابراهیمی | اقتصاددان
چیرگی تولید انرژی تجدید پذیر از سهم تولید برق ۱۳ شهریور ۱۴۰۰
دکتر سید جلال ابراهیمی، مدیر مرکز پژوهش و تحقیقات ایران و ترکیه

چیرگی تولید انرژی تجدید پذیر از سهم تولید برق

تمرکز بر استفاده از منابع داخلی برای مقابله با تغییرات آب و هوایی منابع انرژی پاک تقریبا 42 هزار مگاوات را در ترکیه تشکیل می دهد. سهم انرژی خورشید تا پایان ژوئن 5/7 درصد و سهم انرژی تجدید پذیر در توان تولید به 14 درصد رسید. هم اکنون تعداد نیروگاهای تولید برق از انرژی خورشیدی به 7 هزار و نهصد و نود و پنج افزایش یافته است. بدین ترتیب سولار سهم خود را به 2/4 از کل برق کشور ترکیه رسانده است.