شنبه, ۲۹ شهریور , ۱۳۹۹ Saturday, 19 September , 2020
اندیشکده حکمرانی شریف کن
یافته‌های کنفرانس را در اختیار بخش خصوصی و دولتی می‌گذاریم/ حمایت نهادهای سیاستی از سومین کنفرانس حکمرانی ۲۶ دی ۱۳۹۸
رییس اندیشکده حکمرانی شریف:

یافته‌های کنفرانس را در اختیار بخش خصوصی و دولتی می‌گذاریم/ حمایت نهادهای سیاستی از سومین کنفرانس حکمرانی

دبیر سومین کنفرانس حکمرانی شریف از برنامه بخش خصوصی و دولتی برای استفاده از یافته‌های این دور از کنفرانس خبر داد.