سه شنبه, ۱ مهر , ۱۳۹۹ Tuesday, 22 September , 2020
انجمن جراحان
بیانیه انجمن جراحان ایران ۰۸ مرداد ۱۳۹۹

بیانیه انجمن جراحان ایران

انجمن جراحان عمومی ایران اذعان دارد که این پیام گفتاری تلخ است، اما قطعا به تلخی انچه در پیش رو داریم نبوده و نخواهد بود و توصیه عالمانه طبیبان به پرهیز از برگزاری تجمعات جهت حفظ نفوس جامعه را امری عقلی و شرعی و غیرقابل اجتناب می داند.