پنج شنبه, ۲۹ مهر , ۱۴۰۰ Thursday, 21 October , 2021
انتصاب روسای | اقتصاددان
ویژگیهای مطلوب در انتصاب روسای دانشگاهها ۰۲ مهر ۱۴۰۰

ویژگیهای مطلوب در انتصاب روسای دانشگاهها

رییس دانشگاه صنعتی حداقل باید خصوصیات زیر را داشته باشد: