جمعه, ۳ بهمن , ۱۳۹۹ Friday, 22 January , 2021
انتخاب مدیران
آیا ما با قحطی مدیر مواجه هستیم؟! ۰۵ مرداد ۱۳۹۹

آیا ما با قحطی مدیر مواجه هستیم؟!

تحقیق اخیر موسسه گالوپ حاکی از آن است که حدود ده درصد از مردم، استعدادهای عالی و کافی برای مدیر شدن دارند. انتخاب مدیران، ما به جای سنجش استعداد مدیریتی آنها، موفقیت در مشاغل غیر مدیریتی و یا طول سابقه آنها را ملاک قرار می دهیم.