یکشنبه, ۲۸ دی , ۱۳۹۹ Sunday, 17 January , 2021
انتخابات مجالس آینده
دکترین نظام اجرایی- مقرراتی نوین کشور ۰۷ مرداد ۱۳۹۹

دکترین نظام اجرایی- مقرراتی نوین کشور

موضوع دوم: اعمال «شاخصهای فراگیر» در عملیات بین سازمانی

دکترین نظام اجرایی- مقرراتی نوین کشور ۳۰ تیر ۱۳۹۹

دکترین نظام اجرایی- مقرراتی نوین کشور

  موضوع اول: مدیریت سیستمها – اعتماد به مسئولین یا -اعتماد به فرایند صحیح یکی از عوامل اصلی نابسامانیهای کشور طرز تفکر مدیریتی در نحوه گردش امور بر مبنای اعتماد به مسئولین از ابتدای انقلاب تا کنون بجای اعتماد به فرایند صحیح امور بود. در سیستم مدیریتی کشورهای پیشرفته تمامی کارها توسط بنیانگذاران توسعه کشورشان […]