دوشنبه, ۲۶ اردیبهشت , ۱۴۰۱ Monday, 16 May , 2022
انتخابات شورای نگهبان | اقتصاددان
جهانگیری: شورای نگهبان دلایل رد صلاحیتم را منتشر کند 17 دی 1400

جهانگیری: شورای نگهبان دلایل رد صلاحیتم را منتشر کند

شورای نگهبان مرا در سال ۹۶ تایید کرد، چهار سال بعد مرا رد صلاحیت کرد.

پیشنهاد میشود تعداد کاندیدادها کم شود تا مردم بهتر بتوانند نسبت به انتخاب اصلح اقدام نمایند . 13 آذر 1398

پیشنهاد میشود تعداد کاندیدادها کم شود تا مردم بهتر بتوانند نسبت به انتخاب اصلح اقدام نمایند .

برای اینکار اول شرط تحصیلات برداشته شود زیرا افراد بسیار توانمندی هم هستند که سالم هستند و شاید دانشگاه نرفته باشند . دوم روش کاهش تعداد نمایندگان بصورت داشتن توصیه نامه توسط شورای نگهبان تغییر داده شود . یعنی اگر کسی حداقل ۱۰ هزار توصیه نامه نداشت شورای نگهبان او را فاقد صلاحیت دانسته و اصلا پرونده را بررسی ننماید . توصیه نامه هم توسط آحاد مردم که به سن رای گیری رسیده اند صادر میشود و نحوه صدور آن بصورت زیر باشد