سه شنبه, ۱۹ اسفند , ۱۳۹۹ Tuesday, 9 March , 2021
امیر هوشنگ بیرشک | اقتصاددان
روغن جامد نایاب شد، روغن مایع، گران ۱۹ مهر ۱۳۹۹

روغن جامد نایاب شد، روغن مایع، گران

طی دو هفته گذشته در حالی که مصرف کنندگان با افزایش قیمت روغن نباتی مایع مواجه شده اند روغن نباتی جامد نیز نایاب شده است که به گفته بیرشک، دبیر انجمن صنفی روغن نباتی ایران این موضوع متاثر از کاهش ۵۱ درصدی واردات روغن خام و همچنین کاهش ۱۷ درصدی تولید انواع روغن نباتی است. […]