شنبه, ۲ بهمن , ۱۴۰۰ Saturday, 22 January , 2022
امور فرهنگی و برنامه ریزی | اقتصاددان
پلورالیسم و صلح جهانی 22 آذر 1400

پلورالیسم و صلح جهانی

واژه پلورالیسم pluralism به معنای کثرت گرایی یا تکثرگرایی در حوزه‌های سیاسی. فرهنگی. ایدئولوژی و حتی اقتصادی می باشد.