پنج شنبه, ۱۰ مهر , ۱۳۹۹ Thursday, 1 October , 2020
اموال دولتی
اموال دولتی به چه کسانی باید واگذار شود؟/ برای کوچک سازی دولت و واگذاری شرکت‌ها برنامه داریم ۱۳ دی ۱۳۹۸
وزیر امور اقتصادی و دارایی:

اموال دولتی به چه کسانی باید واگذار شود؟/ برای کوچک سازی دولت و واگذاری شرکت‌ها برنامه داریم

دژپسند، وزیر امور اقتصادی و دارایی در خصوص واگذاری‌ها به بخش خصوصی نه خصولتی و چابک سازی دولت گفت: خوشبختانه در این چند سال دقت شده که به بخش خصوصی واقعی واگذار شود.

اموال دولتی به چه کسانی باید واگذار شود؟/ برای کوچک سازی دولت و واگذاری شرکت‌ها برنامه داریم ۱۲ دی ۱۳۹۸
وزیر امور اقتصادی و دارایی:

اموال دولتی به چه کسانی باید واگذار شود؟/ برای کوچک سازی دولت و واگذاری شرکت‌ها برنامه داریم

دژپسند، وزیر امور اقتصادی و دارایی در خصوص واگذاری‌ها به بخش خصوصی نه خصولتی و چابک سازی دولت گفت: خوشبختانه در این چند سال دقت شده که به بخش خصوصی واقعی واگذار شود.