شنبه, ۵ مهر , ۱۳۹۹ Saturday, 26 September , 2020
امنیت سرمایه گذاری
کرونا به مشاغل مختلف چقدر آسیب زد؟ ۲۹ تیر ۱۳۹۹

کرونا به مشاغل مختلف چقدر آسیب زد؟

مطابق آمار مرکز پژوهش های مجلس نرخ بیکاری در زمستان سال ۱۳۹۸روند کاهشی داشته است. با این حال افزایش تعداد شاغلان در این فصل نسبت به فصل مشابه سال قبل تنها حدود ۵۲ هزار نفر بوده است که از سال ۱۳۹۳ تاکنون کمترین میزان افزایش اشتغال بوده است.