چهارشنبه, ۸ بهمن , ۱۳۹۹ Wednesday, 27 January , 2021
الگوی مصرف
تغییر الگوی مصرف ۱۸ آذر ۱۳۹۹

تغییر الگوی مصرف

  دکتر فاطمه پاسبان استاد موسسه پژوهش‌های برنامه‌ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی   تورم و افزایش قیمت‌ها که بخش اعظم آن در نتیجه اقدامات و سیاستگذاری دولت‌هاست بر متغیرهای بسیاری ازجمله سبد غذایی و امنیت غذایی مردم یک کشور تأثیر‌گذار است. در چنین شرایطی خانوارهای شهری و روستایی در مواجهه با پدیده تورم که […]

جزییات استفاده از مزایای برق رایگان ۰۷ شهریور ۱۳۹۹
قبض برق ۳۰ میلیون نفر صفر می‌شود

جزییات استفاده از مزایای برق رایگان

آن طور که رییس جمهوری مطرح کرده است این دولت قصد دارد در آخرین سال فعالیت خود برق مجانی را نیز به لیست کارهای انجام شده اضافه کند، اما مشترکان بدانند که مزایای برق رایگان یا همان برق مجانی تنها به کم مصرف ها میرسد.