شنبه, ۵ مهر , ۱۳۹۹ Saturday, 26 September , 2020
الگوهای رفتاری
۶ درس بزرگ در مورد ثروت که پدرت هیچ‌وقت یادت نداد! ۲۴ خرداد ۱۳۹۹

۶ درس بزرگ در مورد ثروت که پدرت هیچ‌وقت یادت نداد!

اگر ثروتمندانی که به وسیله ارثیه خانوادگی یا حساب بانکی پدرانشان به این رتبه رسیده اند را فاکتور بگیریم. در جامعه مردم به ۲ دسته تقسیم میشوند. یک گروه کوچک که از دل تمام سختی ها به اوج موفقیت میرسد و در پی آن حساب بانکی آنها به طور افسارگسیخته ای پر میشود.