پنج شنبه, ۳۰ دی , ۱۴۰۰ Thursday, 20 January , 2022
المسائل | اقتصاددان
استخدام های زودهنگام در دوره زاکانی 21 آذر 1400
یک عضو شورای شهر خبر داد

استخدام های زودهنگام در دوره زاکانی

یک عضو شورای شهر تهران از استخدام های تازه در شهرداری تهران خبر می دهد و اعلام می کند کمیته شفافیت باید انتشار اسامی نیروهای تازه وارد و تخصص آنها را دنبال کند .