جمعه, ۲۸ شهریور , ۱۳۹۹ Friday, 18 September , 2020
اقلام بیمارستانی
ورود دومین محموله بزرگ اقلام بیمارستانی توسط وزارت صمت به کشور ۰۳ فروردین ۱۳۹۹

ورود دومین محموله بزرگ اقلام بیمارستانی توسط وزارت صمت به کشور

بنا به دستور رئیس جمهور دومین محموله بزرگ اقلام بیمارستانی توسط وزارت صمت به کشور وارد شد.