پنج شنبه, ۳ مهر , ۱۳۹۹ Thursday, 24 September , 2020
اقشار کم درآمد
جزییات پرداخت ۳مرحله بسته حمایتی کرونایی/ پرداخت ۲۰۰تا ۶۰۰هزار تومان به هر خانوار ۲۳ اسفند ۱۳۹۸
رئیس سازمان برنامه و بودجه تشریح کرد:

جزییات پرداخت ۳مرحله بسته حمایتی کرونایی/ پرداخت ۲۰۰تا ۶۰۰هزار تومان به هر خانوار

رئیس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه سه مرحله پرداخت بسته حمایتی کرونایی تعریف کردیم، گفت: تا هفته آینده بسته اول برای سه میلیون خانوار فاقد درآمد ثابت پرداخت خواهد شد که از ۲۰۰ تا ۶۰۰ هزار تومان است.

جزییات پرداخت ۳مرحله بسته حمایتی کرونایی/ پرداخت ۲۰۰تا ۶۰۰هزار تومان به هر خانوار ۲۲ اسفند ۱۳۹۸
رئیس سازمان برنامه و بودجه تشریح کرد:

جزییات پرداخت ۳مرحله بسته حمایتی کرونایی/ پرداخت ۲۰۰تا ۶۰۰هزار تومان به هر خانوار

رئیس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه سه مرحله پرداخت بسته حمایتی کرونایی تعریف کردیم، گفت: تا هفته آینده بسته اول برای سه میلیون خانوار فاقد درآمد ثابت پرداخت خواهد شد که از ۲۰۰ تا ۶۰۰ هزار تومان است.