یکشنبه, ۱۹ مرداد , ۱۳۹۹ Sunday, 9 August , 2020
اقتصاد_شهری
پروژه های بزرگ شهری راهکار شهردار مشهد برای بهبود اقتصاد کرونایی ۰۹ تیر ۱۳۹۹

پروژه های بزرگ شهری راهکار شهردار مشهد برای بهبود اقتصاد کرونایی

شهردار مشهد با بیان اینکه با وجود نوسانات کرونا چرخه زیارت به این زودی ها آن چنان که باید فعال نخواهد شد و یا فعالیت آن چرخش مالی نخواهد داشت، پروژه های بزرگ شهری را راهکار بهبود اقتصاد کرونایی مشهد دانست.

توسعه نیافتگی شهر تکاب؛ معلول شرایط جغرافیایی یا مسائل مدیریتی ۲۶ مرداد ۱۳۹۸

توسعه نیافتگی شهر تکاب؛ معلول شرایط جغرافیایی یا مسائل مدیریتی

حامد امانیشهرستان تکاب درتقسیمات کشوری سال 1397 خورشیدی، مشتمل بر دو بخش به نام‌های مرکزی و تخت سلیمان، با یک شهر و شش دهستان است. بر اساس آخرین سرشماری مرکز آمار ایران[1]، جمعیت این شهر حدود50هزار نفر برآورد شده است.