دوشنبه, ۱۱ اسفند , ۱۳۹۹ Monday, 1 March , 2021
اقتصاد_شهری | اقتصاددان
پروژه های بزرگ شهری راهکار شهردار مشهد برای بهبود اقتصاد کرونایی ۰۹ تیر ۱۳۹۹

پروژه های بزرگ شهری راهکار شهردار مشهد برای بهبود اقتصاد کرونایی

شهردار مشهد با بیان اینکه با وجود نوسانات کرونا چرخه زیارت به این زودی ها آن چنان که باید فعال نخواهد شد و یا فعالیت آن چرخش مالی نخواهد داشت، پروژه های بزرگ شهری را راهکار بهبود اقتصاد کرونایی مشهد دانست.

توسعه نیافتگی شهر تکاب؛ معلول شرایط جغرافیایی یا مسائل مدیریتی ۲۶ مرداد ۱۳۹۸

توسعه نیافتگی شهر تکاب؛ معلول شرایط جغرافیایی یا مسائل مدیریتی

حامد امانیشهرستان تکاب درتقسیمات کشوری سال 1397 خورشیدی، مشتمل بر دو بخش به نام‌های مرکزی و تخت سلیمان، با یک شهر و شش دهستان است. بر اساس آخرین سرشماری مرکز آمار ایران[1]، جمعیت این شهر حدود50هزار نفر برآورد شده است.