پنج شنبه, ۲۳ اردیبهشت , ۱۴۰۰ Thursday, 13 May , 2021
اقتصاد کشور لهستان | اقتصاددان
کلید اصلی رشد اقتصاد لهستان ۲۵ فروردین ۱۴۰۰

کلید اصلی رشد اقتصاد لهستان

اقتصاد کشور لهستان پس از ۴۵سال تحت سلطه کمونیسم، تقریبا فروپاشیده بود و تورم آن به ۶۴۵درصد رسیده و خیلی از شرکت ها و کارخانجات دولتی بسیار بی بازده و از نظر تکنولوژی روز، عقب مانده و زیان ده بودند.