یکشنبه, ۹ بهمن , ۱۴۰۱ Sunday, 29 January , 2023
اقتصاد کشور در دوره رکود دهه ۴۰ | اقتصاددان
علینقی عالیخانی و رضا نیازمند ناجیان  صنعت واقتصاد  کشور در دوره رکود دهه ۴۰ 31 خرداد 1399

علینقی عالیخانی و رضا نیازمند ناجیان صنعت واقتصاد کشور در دوره رکود دهه ۴۰

فقر ، بیکاری و مشکلات اقتصادی در دهه چهل مانند این روزها گریبان کشور را گرفته بود و امیدی به بهبود شرایط نمیرفت.