جمعه, ۳۰ مهر , ۱۴۰۰ Friday, 22 October , 2021
اقتصاد مولد | اقتصاددان
مولدسالاری۳: نتیجه گیری جهت  استقرار نظام حاکمیتی مولد سالار در کشور ۱۱ مهر ۱۴۰۰

مولدسالاری۳: نتیجه گیری جهت استقرار نظام حاکمیتی مولد سالار در کشور

احسان اله باقری
مولدسالاری۳: نتیجه گیری جهت استقرار نظام حاکمیتی مولد سالار در کشور

مولدسالاری غلبه معیشت و موقعیت اجتماعی کارهای مولد اندیشه محور خصوصی بر ثروت و قدرت و سیاست در دولت هاست و اصلاح ساختاری ضروری در نظام حکومتداری …

مولدسالاری۱: لزوم استقرار نظام فرهنگی و حاکمیت مولدسالاری در کشور ۰۹ مهر ۱۴۰۰

مولدسالاری۱: لزوم استقرار نظام فرهنگی و حاکمیت مولدسالاری در کشور

مولدسالاری۱:
لزوم استقرار نظام فرهنگی و حاکمیت مولدسالاری در کشور | اقتصاددان

لزوم استقرار نظام فرهنگی و حاکمیت مولدسالاری در کشورمولد سالاری عاقبتی نیکو و پایدار برای سیستم های حکمرانی پیشرو و موفق در مسیر کار، اخلاق، تجارت،… با محوریت اقتصاد و امنیت مدینه فاضله جهانی است ک…