یکشنبه, ۶ مهر , ۱۳۹۹ Sunday, 27 September , 2020
اقتصاد دولتی
سیاستمدار تجربی با اقتصاد ایران چه کرد؟ ۱۳ شهریور ۱۳۹۹

سیاستمدار تجربی با اقتصاد ایران چه کرد؟

جامساز، استاد دانشگاه بر این باور است که هاشمی رفسنجانی، در زمان ریاست جمهوری خودش، به عبور از اقتصاد دولتی به اقتصاد رقابتی و بازار محور که مداخله دولت در اقتصاد به حداقل برسد، اعتقاد کامل و راسخی نداشته است. مرحوم هاشمی رفسنجانی در دهه ۱۳۶۰ و طی چندین سال متوالی رئیس مجلس بود و […]