جمعه, ۸ مهر , ۱۴۰۱ Friday, 30 September , 2022
اقتصاد خوب | اقتصاددان
دگردیسی نوین در خرید، ابزار رونق اقتصادی 02 شهریور 1401
سامان عراقی، کارشناس اقتصاد صنعتی

دگردیسی نوین در خرید، ابزار رونق اقتصادی

همانطور که اقتصاد بهبود می یابد، بخش های خرید یک فرصت منحصر به فرد برای موقعیت استراتژیک خود برای کمک به رشد درآمد شرکت های خود دارند. به نظر می رسد آنها در موقعیت خوبی برای انجام این کار قرار دارند، زیرا طبق گزارش مشاوران فورستر، 85 درصد از مدیران نقش خرید را در رشد درآمد و حاشیه ها تشخیص می دهند.