پنج شنبه, ۱۰ مهر , ۱۳۹۹ Thursday, 1 October , 2020
اقتصاد بزرگ جهان
ایران بیست و هشتمین اقتصاد بزرگ جهان باقی ماند ۲۹ بهمن ۱۳۹۸

ایران بیست و هشتمین اقتصاد بزرگ جهان باقی ماند

هند با پشت سر گذاشتن انگلیس و فرانسه پنجمین اقتصاد بزرگ جهان معرفی شد.